Sinhala Typing - Realtime

Sinhala Typing - Realtimeසිංහලෙන් type කරමුද softwere නැතුව ? එකියන්නේ realtime ම ??? thanx to google


http://www.google.com/transliterate/Sinhalese

Comments

  1. කළු කුමාරයාගේ අඩවිය :පී ලොල්

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts